กริยา 3 ช่อง: Feel Up ช่อง 2 Feel Up ช่อง 3

คำว่า Feel Up แปลว่า รู้สึกขึ้น ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Feel Up นี้ก็คือ Feel Up / Felt Up / Felt Up
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า รู้สึกขึ้น แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Feel Up: รู้สึกขึ้น

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Feel UpFelt UpFelt Upรู้สึกขึ้น

สรุปกริยา 3 ช่อง Feel Up

Feel Up ช่อง 2 คือ Felt Up
Feel Up ช่อง 3 คือ Felt Up

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า รู้สึกขึ้น แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Feel Up ช่อง 2 Feel Up ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Feel Up กริยาช่อง 2 Felt Up กริยาช่อง 3 Felt Up แปลว่า รู้สึกขึ้น หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Burn Up Feed Feel Feel Angry Feel Happy Feel Sad Feel Up To Fuel Up Hang Up Speed Up Spring Up Wake Up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Feel Up"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"