กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Feel ช่อง 2 Feel ช่อง 3

คำว่า Feel แปลว่า รู้สึก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Feel นี้ก็คือ Feel / Felt / Felt
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า รู้สึก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Feel: รู้สึก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
FeelFeltFeltรู้สึก

สรุปกริยา 3 ช่อง Feel

Feel ช่อง 2 คือ Felt
Feel ช่อง 3 คือ Felt

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า รู้สึก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Feel แปลว่า?

Feel มีความหมายว่า:

  1. (v) รู้สึก

  2. (vi) รู้สึก, รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ

  3. (vt) รู้สึกถึง, รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ

  4. (v) สัมผัส

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Feel ช่อง 2 Feel ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Feel กริยาช่อง 2 Felt กริยาช่อง 3 Felt แปลว่า รู้สึก หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Fabricate Feed Feel Angry Feel Happy Feel Sad Feel Up Feel Up To Fight Flee Fly Forego Freeze

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Feel"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"