กริยา 3 ช่อง: Fall Apart ช่อง 2 Fall Apart ช่อง 3

คำว่า Fall Apart แปลว่า กระจุย ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Fall Apart นี้ก็คือ Fall Apart / Fell Apart / Fallen Apart
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า กระจุย แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Fall Apart: กระจุย

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Fall ApartFell ApartFallen Apartกระจุย

สรุปกริยา 3 ช่อง Fall Apart

Fall Apart ช่อง 2 คือ Fell Apart
Fall Apart ช่อง 3 คือ Fallen Apart

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า กระจุย แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Fall Apart ช่อง 2 Fall Apart ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Fall Apart กริยาช่อง 2 Fell Apart กริยาช่อง 3 Fallen Apart แปลว่า กระจุย หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Drift Apart Fall Fall About Fall Asleep Fall Back Fall Back On Fall Down Fall For Fall Into Fall Over Fall Through Fall Under Feed

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Fall Apart"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"