กริยา 3 ช่อง: Fall ช่อง 2 Fall ช่อง 3

คำว่า Fall แปลว่า ล้ม ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Fall นี้ก็คือ Fall / Fell / Fallen
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ล้ม แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Fall: ล้ม

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
FallFellFallenล้ม

สรุปกริยา 3 ช่อง Fall

Fall ช่อง 2 คือ Fell
Fall ช่อง 3 คือ Fallen

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ล้ม แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Fall แปลว่า?

Fall มีความหมายว่า:

 1. (v) คะมำ

 2. (v) ตก

 3. (vi) ตกลง, ต่ำลง, ลดลง, น้อยลง

 4. (v) พลัด

 5. (v) พินาศ

 6. (vi) มีขึ้น, จัดขึ้น

 7. (vi) ร่วง, ตก, ล้ม, หล่น

 8. (v) ร่วงหล่น

 9. (v) ลง

 10. (v) ลงเม็ด

 11. (v) ลด

 12. (v) ล้ม

 13. (v) ล้มคว่ำ

 14. (vi) สูญเสีย (ทางวรรณคดี), ตาย, โดนยิง

 15. (v) หกล้ม

 16. (v) หล่น

 17. (vi) แพ้, ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ

 18. (v) โค่น

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Fall ช่อง 2 Fall ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Fall กริยาช่อง 2 Fell กริยาช่อง 3 Fallen แปลว่า ล้ม หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Fall About Fall Apart Fall Asleep Fall Back Fall Back On Fall Behind Fall Down Fall For Fall Into Fall Over Fall Through Fall Under Feed

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Fall"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"