กริยา 3 ช่อง: Eat Into ช่อง 2 Eat Into ช่อง 3

คำว่า Eat Into แปลว่า กินเข้า ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Eat Into นี้ก็คือ Eat Into / Ate Into / Eaten Into
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า กินเข้า แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Eat Into: กินเข้า

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Eat IntoAte IntoEaten Intoกินเข้า

สรุปกริยา 3 ช่อง Eat Into

Eat Into ช่อง 2 คือ Ate Into
Eat Into ช่อง 3 คือ Eaten Into

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า กินเข้า แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Eat Into ช่อง 2 Eat Into ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Eat Into กริยาช่อง 2 Ate Into กริยาช่อง 3 Eaten Into แปลว่า กินเข้า หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Back Into Check Into Come Into Dial Into Dive Into Ease Up Eat Eat Away Eat In Eat Out Eat Up Jockey Into

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Eat Into"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"