กริยา 3 ช่อง: Drive Off ช่อง 2 Drive Off ช่อง 3

คำว่า Drive Off แปลว่า ไสหัว ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Drive Off นี้ก็คือ Drive Off / Drove Off / Driven Off
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ไสหัว แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Drive Off: ไสหัว

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Drive OffDrove OffDriven Offไสหัว

สรุปกริยา 3 ช่อง Drive Off

Drive Off ช่อง 2 คือ Drove Off
Drive Off ช่อง 3 คือ Driven Off

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ไสหัว แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Drive Off ช่อง 2 Drive Off ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Drive Off กริยาช่อง 2 Drove Off กริยาช่อง 3 Driven Off แปลว่า ไสหัว หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Be Off Burn Off Drive Drive Away Drive Back Drive By Drive Out Drive Up Drivel Level Off Shrug Off Spin Off

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Drive Off"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"