กริยาช่อง 1

Drive

กริยาช่อง 2 Drove

กริยาช่อง 3 Driven

แปลว่า ขับรถ

Drive

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Drive แปลว่า:

 1. แรงขับ

 2. ขับรถ, ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์

 3. เคี่ยวเข็ญ

 4. การผลักดัน, แรงขับ, แรงผลักดัน

 5. ถนน

 6. การขับรถ, การขับขี่

 7. จิก

 8. การตี (ลูกกอล์ฟ)

 9. แรงขับ

 10. พยายาม, ออกแรง, กระตุ้น

 11. บังคับ, ควบคุม

 12. ขี่

 13. ขับรถ, ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์

 14. ขับ

 15. ขับดัน

 16. ขับขี่

 17. ไล่ต้อน

 18. ขับรถ

 ภาพประกอบ

 • Drive

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Drive คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"