กริยา 3 ช่อง: Drink ช่อง 2 Drink ช่อง 3

คำว่า Drink แปลว่า ดื่ม ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Drink นี้ก็คือ Drink / Drank / Drunk
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ดื่ม แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Drink: ดื่ม

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
DrinkDrankDrunkดื่ม

สรุปกริยา 3 ช่อง Drink

Drink ช่อง 2 คือ Drank
Drink ช่อง 3 คือ Drunk

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ดื่ม แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Drink แปลว่า?

Drink มีความหมายว่า:

 1. (v) ซด

 2. (v) ดวด

 3. (vt) ดื่ม

 4. (v) ดื่มเหล้า

 5. (v) ถอง

 6. (v) ถอน

 7. (v) เสพสุรา

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Drink ช่อง 2 Drink ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Drink กริยาช่อง 2 Drank กริยาช่อง 3 Drunk แปลว่า ดื่ม หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Dabble Dampen Dandle Dash Down Dash Off Deaden Deal With Decease Decentralise Decide On Drink Up Drive


 แท็ก drinks

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Drink"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"