กริยา 3 ช่อง: Dream ช่อง 2 Dream ช่อง 3

คำว่า Dream แปลว่า ฝัน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Dream นี้ก็คือ Dream / Dreamed / Dreamed หรือ Dream / Dreamt / Dreamt
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ฝัน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Dream: ฝัน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
DreamDreamedDreamedฝัน
DreamDreamtDreamtฝัน

สรุปกริยา 3 ช่อง Dream

Dream ช่อง 2 คือ Dreamed และ Dreamt
Dream ช่อง 3 คือ Dreamed และ Dreamt

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ฝัน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Dream แปลว่า?

Dream มีความหมายว่า:

  1. (v) คิดฝัน

  2. (v) ฝัน

  3. (vt) ฝัน, เพ้อฝัน

  4. (v) ฝันใฝ่

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Dream ช่อง 2 Dream ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Dream กริยาช่อง 2 Dreamed กริยาช่อง 3 Dreamed แปลว่า ฝัน หมวด Regular Verb มีหลายแบบ y หมวด Regular Verb
  • กริยา 3 ช่อง: Dream ช่อง 2 Dream ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Dream กริยาช่อง 2 Dreamt กริยาช่อง 3 Dreamt แปลว่า ฝัน หมวด Irregular Verb มีหลายแบบ y หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Dabble Dampen Dandle Dash Down Dash Off Deaden Deal With Decease Decentralise Dream Of Dream Up Drive

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Dream"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"