กริยาช่อง 1

Do

กริยาช่อง 2 Did

กริยาช่อง 3 Done

แปลว่า ทำ

Do

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Do แปลว่า:

 1. เดินทาง, วิ่ง

 2. ทำ

 3. ลงโทษ

 4. จัดการ, กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม

 5. เลียนแบบ

 6. เสพยา

 7. แวะเยี่ยม, แวะเที่ยว

 8. ศึกษา, ทำงาน, เรียนรู้

 9. มีพอเพียง, เหมาะสม

 10. พอเพียง, เหมาะสมกัน

 11. กระทำการ

 ภาพประกอบ

 • Do

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Do คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"