กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Do ช่อง 2 Do ช่อง 3

คำว่า Do แปลว่า ทำ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Do นี้ก็คือ Do / Did / Done
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ทำ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Do: ทำ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
DoDidDoneทำ

สรุปกริยา 3 ช่อง Do

Do ช่อง 2 คือ Did
Do ช่อง 3 คือ Done

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ทำ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Do แปลว่า?

Do มีความหมายว่า:

 1. (v) กระทำการ

 2. (vt) จัดการ, กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม

 3. (v) ทำ

 4. (vi) พอเพียง, เหมาะสมกัน

 5. (vt) มีพอเพียง, เหมาะสม

 6. (vt) ลงโทษ

 7. (vt) ศึกษา, ทำงาน, เรียนรู้

 8. (vi) เดินทาง, วิ่ง

 9. (vt) เลียนแบบ

 10. (vt) เสพยา

 11. (vt) แวะเยี่ยม, แวะเที่ยว

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Do ช่อง 2 Do ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Do กริยาช่อง 2 Did กริยาช่อง 3 Done แปลว่า ทำ หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Do Away With Do In Do Out Of Do Over Do Up Do With Do Without Document Dodder Dodge Domesticate Don Drive


 แท็ก does doing

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Do"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"