กริยาช่อง 1

Come

กริยาช่อง 2 Came

กริยาช่อง 3 Come

แปลว่า มา

Come

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Come แปลว่า:

  1. ถึงจุดสุดยอด

  2. มา

  3. ตก

  4. เกิดขึ้น, ปรากฏ

  5. มาริ

  6. มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด), เกิดใน

  7. ถึง (ยาวมาถึง), มาถึง

  8. เป็น, กลายเป็น

  9. มา, มาถึง, มาแล้ว

 ภาพประกอบ

  • Come

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Come คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"