กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Come ช่อง 2 Come ช่อง 3

คำว่า Come แปลว่า มา ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Come นี้ก็คือ Come / Came / Come
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า มา แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Come: มา

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
ComeCameComeมา

สรุปกริยา 3 ช่อง Come

Come ช่อง 2 คือ Came
Come ช่อง 3 คือ Come

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า มา แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Come แปลว่า?

Come มีความหมายว่า:

 1. (v) ตก

 2. (vi) ถึง (ยาวมาถึง), มาถึง

 3. (v) มา

 4. (vi) มา, มาถึง, มาแล้ว

 5. (vi) มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด), เกิดใน

 6. (v) มาริ

 7. (vi) เกิดขึ้น, ปรากฏ

 8. (vi) เป็น, กลายเป็น

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Come ช่อง 2 Come ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Come กริยาช่อง 2 Came กริยาช่อง 3 Come แปลว่า มา หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Call Come Around To Come By Come Down Come Down On Come Down Upon Come Forth With Come In Come On Come Out Come Out With Come Round Come Up With

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Come"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"