กริยา 3 ช่อง: Choose ช่อง 2 Choose ช่อง 3

คำว่า Choose แปลว่า เลือก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Choose นี้ก็คือ Choose / Chose / Chosen
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เลือก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Choose: เลือก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
ChooseChoseChosenเลือก

สรุปกริยา 3 ช่อง Choose

Choose ช่อง 2 คือ Chose
Choose ช่อง 3 คือ Chosen

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เลือก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Choose แปลว่า?

Choose มีความหมายว่า:

  1. (v) คัดตัว

  2. (v) คัดเลือก

  3. (vi) เลือก

  4. (vt) เลือก, คัดเลือก, เลือกสรร, คัด

  5. (v) เลือกคัด

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Choose ช่อง 2 Choose ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Choose กริยาช่อง 2 Chose กริยาช่อง 3 Chosen แปลว่า เลือก หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Cackle Cage Calcify Call Call Around Calm Down Calve Camber Canonise Capitulate Choose Up Cook

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Choose"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"