กริยา 3 ช่อง: Catch Up In ช่อง 2 Catch Up In ช่อง 3

คำว่า Catch Up In แปลว่า ลุกขึ้นมา ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Catch Up In นี้ก็คือ Catch Up In / Caught Up In / Caught Up In
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ลุกขึ้นมา แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Catch Up In: ลุกขึ้นมา

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Catch Up InCaught Up InCaught Up Inลุกขึ้นมา

สรุปกริยา 3 ช่อง Catch Up In

Catch Up In ช่อง 2 คือ Caught Up In
Catch Up In ช่อง 3 คือ Caught Up In

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ลุกขึ้นมา แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Catch Up In ช่อง 2 Catch Up In ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Catch Up In กริยาช่อง 2 Caught Up In กริยาช่อง 3 Caught Up In แปลว่า ลุกขึ้นมา หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Burn Up Call Catch Catch At Catch On Catch Out Catch Up Catch Up On Catch Up With Land Up In Spring Up Wake Up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Catch Up In"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"