กริยา 3 ช่อง: Catch Out ช่อง 2 Catch Out ช่อง 3

คำว่า Catch Out แปลว่า จับเอาไว้ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Catch Out นี้ก็คือ Catch Out / Caught Out / Caught Out
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า จับเอาไว้ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Catch Out: จับเอาไว้

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Catch OutCaught OutCaught Outจับเอาไว้

สรุปกริยา 3 ช่อง Catch Out

Catch Out ช่อง 2 คือ Caught Out
Catch Out ช่อง 3 คือ Caught Out

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า จับเอาไว้ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Catch Out ช่อง 2 Catch Out ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Catch Out กริยาช่อง 2 Caught Out กริยาช่อง 3 Caught Out แปลว่า จับเอาไว้ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Burn Out Call Catch Catch At Catch On Catch Up Catch Up In Catch Up On Catch Up With Level Out Spill Out Spin Out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Catch Out"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"