กริยา 3 ช่อง: Catch ช่อง 2 Catch ช่อง 3

คำว่า Catch แปลว่า จับ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Catch นี้ก็คือ Catch / Caught / Caught
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า จับ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Catch: จับ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
CatchCaughtCaughtจับ

สรุปกริยา 3 ช่อง Catch

Catch ช่อง 2 คือ Caught
Catch ช่อง 3 คือ Caught

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า จับ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Catch แปลว่า?

Catch มีความหมายว่า:

 1. (v) จับ

 2. (vt) จับ, ตะครุบ, ฉวยจับ

 3. (vt) จับได้

 4. (vt) ชะงัก

 5. (vt) ดึงดูด

 6. (vt) ดู

 7. (v) ตะครุบ

 8. (v) ติด

 9. (vi) ติดไฟ

 10. (vt) ตี

 11. (vt) ทำให้แน่น

 12. (vt) มาทัน (รถไฟ ฯลฯ)

 13. (vt) รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส

 14. (vt) หลอกลวง

 15. (vt) เกี่ยว

 16. (vt) เข้าใจ

 17. (v) แย่ง

 18. (vt) ได้ยิน

 19. (vt) ได้รับ

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Catch ช่อง 2 Catch ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Catch กริยาช่อง 2 Caught กริยาช่อง 3 Caught แปลว่า จับ หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Cackle Cage Calcify Call Catch At Catch On Catch Out Catch Up Catch Up In Catch Up On Catch Up With Cook

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Catch"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"