กริยา 3 ช่อง

กริยาช่อง 1

Cat

กริยาช่อง 2 Catted

กริยาช่อง 3 Catted

แปลว่า อาเจียน, อ้วก, เฆี่ยนด้วยแส้

กริยา 3 ช่อง ของ Cat คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Cat กริยาช่อง 2 Catted กริยาช่อง 3 Catted แปลว่า อาเจียน, อ้วก, เฆี่ยนด้วยแส้ หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

Posted on by Golfy

EN-TH Dictionary Cat แปลว่า:

  1. (vi) อาเจียน, อ้วก

  2. (vt) เฆี่ยนด้วยแส้

แนะนำคำนี้โดย Golfy

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง ของ Cat คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Cat กริยาช่อง 2 Catted กริยาช่อง 3 Catted แปลว่า อาเจียน, อ้วก, เฆี่ยนด้วยแส้ หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Cat"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"