กริยา 3 ช่อง: Cast Aside ช่อง 2 Cast Aside ช่อง 3

คำว่า Cast Aside แปลว่า ละกัน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Cast Aside นี้ก็คือ Cast Aside / Cast Aside / Cast Aside
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ละกัน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Cast Aside: ละกัน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Cast AsideCast AsideCast Asideละกัน

สรุปกริยา 3 ช่อง Cast Aside

Cast Aside ช่อง 2 คือ Cast Aside
Cast Aside ช่อง 3 คือ Cast Aside

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ละกัน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Cast Aside ช่อง 2 Cast Aside ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Cast Aside กริยาช่อง 2 Cast Aside กริยาช่อง 3 Cast Aside แปลว่า ละกัน หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Call Cast Cast About For Cast Around For Cast Off Cast Out Cast Round For Cast Up Castrate Set Aside Stand Aside Take Aside Wave Aside

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Cast Aside"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"