กริยา 3 ช่อง: Cast ช่อง 2 Cast ช่อง 3

คำว่า Cast แปลว่า หล่อ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Cast นี้ก็คือ Cast / Cast / Cast
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า หล่อ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Cast: หล่อ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
CastCastCastหล่อ

สรุปกริยา 3 ช่อง Cast

Cast ช่อง 2 คือ Cast
Cast ช่อง 3 คือ Cast

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า หล่อ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Cast แปลว่า?

Cast มีความหมายว่า:

 1. (vt) คำนวณ

 2. (vt) จับฉลาก

 3. (v) ตลบ

 4. (v) ทอด

 5. (vt) ทำนาย

 6. (vt) ทิ้ง

 7. (vt) มองตรงไปยัง

 8. (vt) หลอม

 9. (v) หล่อ

 10. (vt) เลือกตัวละคร

 11. (vt) โยน, ขว้าง

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Cast ช่อง 2 Cast ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Cast กริยาช่อง 2 Cast กริยาช่อง 3 Cast แปลว่า หล่อ หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Cackle Cage Call Cast About For Cast Around For Cast Aside Cast Off Cast Out Cast Round For Cast Up Castrate Cook

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Cast"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"