กริยา 3 ช่อง: Burn ช่อง 2 Burn ช่อง 3

คำว่า Burn แปลว่า เผา ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Burn นี้ก็คือ Burn / Burnt / Burnt หรือ Burn / Burned / Burned
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เผา แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Burn: เผา

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
BurnBurntBurntเผา
BurnBurnedBurnedเผา

สรุปกริยา 3 ช่อง Burn

Burn ช่อง 2 คือ Burnt และ Burned
Burn ช่อง 3 คือ Burnt และ Burned

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เผา แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Burn แปลว่า?

Burn มีความหมายว่า:

 1. (v) คลอก

 2. (vi) ทำให้ไหม้, เผา

 3. (v) ลุก

 4. (v) เผา

 5. (v) เผาไหม้

 6. (vt) แดดเผา, ไหม้แดด, เกรียมแดด

 7. (v) ไหม้

 8. (vt) ไหม้, เผา, เผาไหม้

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Burn ช่อง 2 Burn ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Burn กริยาช่อง 2 Burnt กริยาช่อง 3 Burnt แปลว่า เผา มีหลายแบบ y หมวด Irregular Verb
 • กริยา 3 ช่อง: Burn ช่อง 2 Burn ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Burn กริยาช่อง 2 Burned กริยาช่อง 3 Burned แปลว่า เผา หมวด Regular Verb มีหลายแบบ y หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Back Out Of Bag Out Bail Out On Ball Bang Around Beg Bet Burn Down Burn Off Burn Out Burn Up Burnish

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Burn"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"