กริยาช่อง 1

Build Up

กริยาช่อง 2 Built Up

กริยาช่อง 3 Built Up

แปลว่า สร้างขึ้น

Build Up

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Build Up แปลว่า:

  1. ถูกเติมด้วยสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร

  2. ออมเงินมากขึ้น

  3. (รถยนต์)หนาแน่น (การจราจร), ออกัน, รวมตัวกัน

  4. เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง, ก่อตัวขึ้น

  5. ยกย่อง (มักเกินจริง), ชมเชย

  6. ปลูกสร้างให้ใหญ่ขึ้น

 ภาพประกอบ

  • Build Up

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Build Up คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"