กริยา 3 ช่อง: Build Up ช่อง 2 Build Up ช่อง 3

คำว่า Build Up แปลว่า สร้างขึ้น ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Build Up นี้ก็คือ Build Up / Built Up / Built Up
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า สร้างขึ้น แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Build Up: สร้างขึ้น

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Build UpBuilt UpBuilt Upสร้างขึ้น

สรุปกริยา 3 ช่อง Build Up

Build Up ช่อง 2 คือ Built Up
Build Up ช่อง 3 คือ Built Up

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า สร้างขึ้น แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Build Up ช่อง 2 Build Up ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Build Up กริยาช่อง 2 Built Up กริยาช่อง 3 Built Up แปลว่า สร้างขึ้น หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Bet Build Burn Up Dial Up Dream Up Fuel Up Hang Up Speed Up Spring Up Wake Up Wind Up Wrap Up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Build Up"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"