กริยา 3 ช่อง: Build ช่อง 2 Build ช่อง 3

คำว่า Build แปลว่า สร้าง ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Build นี้ก็คือ Build / Built / Built
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า สร้าง แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Build: สร้าง

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
BuildBuiltBuiltสร้าง

สรุปกริยา 3 ช่อง Build

Build ช่อง 2 คือ Built
Build ช่อง 3 คือ Built

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า สร้าง แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Build แปลว่า?

Build มีความหมายว่า:

 1. (v) ก่อสร้าง

 2. (v) ดำกล

 3. (v) ต่อ

 4. (v) ถกล

 5. (v) นฤมิต

 6. (v) ปลูก

 7. (v) สร้าง

 8. (vt) สร้าง, สถาปนา

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Build ช่อง 2 Build ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Build กริยาช่อง 2 Built กริยาช่อง 3 Built แปลว่า สร้าง หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Back Out Of Bag Out Bail Out On Ball Bang Around Bang Out Bark Barricade Beg Bet Build Up Burn


 แท็ก building

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Build"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"