กริยาช่อง 1

Build

กริยาช่อง 2 Built

กริยาช่อง 3 Built

แปลว่า สร้าง

Build

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Build แปลว่า:

  1. ก่อสร้าง

  2. ถกล

  3. ปลูก

  4. นฤมิต

  5. ต่อ

  6. ดำกล

  7. สร้าง, สถาปนา

  8. สร้าง

 ภาพประกอบ

  • Build

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Build คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"