กริยา 3 ช่อง: Buid ช่อง 2 Buid ช่อง 3

คำว่า Buid กริยา 3 ช่องของคำว่า Buid นี้ก็คือ Buid / Build ไม่ใช่ buid
มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Buid

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3
BuidBuild ไม่ใช่ buid

สรุปกริยา 3 ช่อง Buid

Buid ช่อง 2 คือ Build ไม่ใช่ buid

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

แนะนำคำนี้โดย Golfy

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Buid ช่อง 2 Buid ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Buid กริยาช่อง 2 Build ไม่ใช่ buid หมวด ไม่ระบุ หมวด ไม่ระบุ
  • กริยา 3 ช่อง: Buid ช่อง 2 Buid ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Buid กริยาช่อง 2 Build ไม่ใช่ buid หมวด ไม่ระบุ หมวด ไม่ระบุ

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Back Out Of Bag Out Bail Out On Ball Bang Around Bang Out Bark Barricade Bash In Beg Bet Burn

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Buid"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"