กริยา 3 ช่อง: Broadcast ช่อง 2 Broadcast ช่อง 3

คำว่า Broadcast แปลว่า ออกอากาศ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Broadcast นี้ก็คือ Broadcast / Broadcast / Broadcast
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ออกอากาศ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Broadcast: ออกอากาศ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
BroadcastBroadcastBroadcastออกอากาศ

สรุปกริยา 3 ช่อง Broadcast

Broadcast ช่อง 2 คือ Broadcast
Broadcast ช่อง 3 คือ Broadcast

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ออกอากาศ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Broadcast แปลว่า?

Broadcast มีความหมายว่า:

  1. (vt) กระจาย, เผยแพร่, แจ้ง

  2. (v) กระจายเสียง

  3. (v) ถ่ายทอด

  4. (v) ออกอากาศ

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Broadcast ช่อง 2 Broadcast ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Broadcast กริยาช่อง 2 Broadcast กริยาช่อง 3 Broadcast แปลว่า ออกอากาศ หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Back Out Of Bag Out Bail Out On Ball Bang Around Bang Out Bark Barricade Bash In Beg Bet Burn

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Broadcast"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"