กริยา 3 ช่อง: Bring Round ช่อง 2 Bring Round ช่อง 3

คำว่า Bring Round แปลว่า พาไปรอบ ๆ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Bring Round นี้ก็คือ Bring Round / Brought Round / Brought Round
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า พาไปรอบ ๆ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Bring Round: พาไปรอบ ๆ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Bring RoundBrought RoundBrought Roundพาไปรอบ ๆ

สรุปกริยา 3 ช่อง Bring Round

Bring Round ช่อง 2 คือ Brought Round
Bring Round ช่อง 3 คือ Brought Round

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า พาไปรอบ ๆ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Bring Round ช่อง 2 Bring Round ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Bring Round กริยาช่อง 2 Brought Round กริยาช่อง 3 Brought Round แปลว่า พาไปรอบ ๆ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Bet Bring Bring About Bring Along Bring Around Bring Back Bring Down Bring Forth Bring Forward Bring In Bring Off Bring On Round

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Bring Round"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"