กริยาช่อง 1

Bring Round

กริยาช่อง 2 Brought Round

กริยาช่อง 3 Brought Round

แปลว่า พาไปรอบ ๆ

Bring Round

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Bring Round แปลว่า:

  1. พาไปยังสถานที่ตกลงกันไว้

  2. ทำให้ฟื้น, ทำให้ได้สติ

  3. เบี่ยงเบน, เปลี่ยนทิศทาง

  4. โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด

  5. เปลี่ยนเส้นทางไปด้านตรงข้าม (การแล่นเรือ)

 ภาพประกอบ

  • Bring Round

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Bring Round คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"