กริยาช่อง 1

Bring Off

กริยาช่อง 2 Brought Off

กริยาช่อง 3 Brought Off

แปลว่า นำออก

Bring Off

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Bring Off แปลว่า:

  1. พาออกจาก (สถานที่อันตราย), ช่วยให้พ้นหรือหลบออกจาก (สถานที่อันตราย)

  2. ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำยาก

 ภาพประกอบ

  • Bring Off

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Bring Off คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"