กริยาช่อง 1

Breed

กริยาช่อง 2 Bred

กริยาช่อง 3 Bred

แปลว่า ผสมพันธ์

Breed

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Breed แปลว่า:

  1. ผสมพันธุ์

  2. พันธุ์

  3. เลี้ยง

  4. ให้กำเนิด

  5. แพร่พันธุ์

  6. ขยายพันธุ์

  7. ผสมพันธุ์, เลี้ยง, ต่อพันธุ์

  8. สายพันธุ์

 ภาพประกอบ

  • Breed

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Breed คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"