กริยา 3 ช่อง: Break Up ช่อง 2 Break Up ช่อง 3

คำว่า Break Up แปลว่า เลิกกัน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Break Up นี้ก็คือ Break Up / Broke Up / Broken Up
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เลิกกัน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Break Up: เลิกกัน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Break UpBroke UpBroken Upเลิกกัน

สรุปกริยา 3 ช่อง Break Up

Break Up ช่อง 2 คือ Broke Up
Break Up ช่อง 3 คือ Broken Up

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เลิกกัน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Break Up ช่อง 2 Break Up ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Break Up กริยาช่อง 2 Broke Up กริยาช่อง 3 Broken Up แปลว่า เลิกกัน หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Bet Break Break Away Break Down Break For Break In Break Into Break Off Break Out Break Out In Break Out Of Break Through Breakfast

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Break Up"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"