กริยาช่อง 1

Break Up

กริยาช่อง 2 Broke Up

กริยาช่อง 3 Broken Up

แปลว่า เลิกกัน

Break Up

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Break Up แปลว่า:

 1. ทำลาย

 2. การยุติความสัมพันธ์หรือการร่วมมือ

 3. ทำให้แหลก, ทำให้แตกละเอียด, แหลก, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

 4. ทำให้ขบขัน (คำไม่เป็นทางการ), ทำให้ขำ

 5. แตกกลุ่ม, เลิกเกาะกลุ่ม

 6. ทำให้เศร้าโศก

 7. ปิดภาคเรียน, หยุดเรียน

 8. แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ

 9. ยุติ, เลิก, หยุด, ระงับ

 10. เลิกกัน, แยกทางกัน, ไม่อยู่ร่วมกัน

 ภาพประกอบ

 • Break Up

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Break Up คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"