กริยา 3 ช่อง: Break In ช่อง 2 Break In ช่อง 3

คำว่า Break In แปลว่า พังเข้าไป ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Break In นี้ก็คือ Break In / Broke In / Broken In
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า พังเข้าไป แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Break In: พังเข้าไป

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Break InBroke InBroken Inพังเข้าไป

สรุปกริยา 3 ช่อง Break In

Break In ช่อง 2 คือ Broke In
Break In ช่อง 3 คือ Broken In

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า พังเข้าไป แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Break In แปลว่า?

Break In มีความหมายว่า:

  1. (vi) การบุกรุกเข้าไป (เช่น บ้าน, รถ, ที่ทำงาน)

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Break In ช่อง 2 Break In ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Break In กริยาช่อง 2 Broke In กริยาช่อง 3 Broken In แปลว่า พังเข้าไป หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Bet Break Break Away Break Down Break For Break Into Break Off Break Out Break Out In Break Out Of Break Through Break Up Breakfast

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Break In"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"