กริยาช่อง 1

Break Down

กริยาช่อง 2 Broke Down

กริยาช่อง 3 Broken Down

แปลว่า ชำรุด

Break Down

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Break Down แปลว่า:

  1. พังหรือทำให้พัง, ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

  2. เสื่อมโทรม (สุขภาพ), ล้มเหลว (การเจรจา)

  3. ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย

  4. มีการเปลี่ยนแปลง (สารเคมี)

  5. ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้

  6. ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย

  7. ทำให้พ่ายแพ้

  8. แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด

 ภาพประกอบ

  • Break Down

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Break Down คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"