กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Break ช่อง 2 Break ช่อง 3

คำว่า Break แปลว่า แตก, หัก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Break นี้ก็คือ Break / Broke / Broken
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า แตก, หัก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Break: แตก, หัก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
BreakBrokeBrokenแตก, หัก

สรุปกริยา 3 ช่อง Break

Break ช่อง 2 คือ Broke
Break ช่อง 3 คือ Broken

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า แตก, หัก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Break แปลว่า?

Break มีความหมายว่า:

 1. (vi) (หุ้น) ตก

 2. (vi) (เสียง) แตก

 3. (vi) กระจัดกระจาย

 4. (vt) ทำลาย

 5. (v) ฝ่าฝืน

 6. (v) พัก

 7. (vt) ละเมิด, ฝ่า, ฝ่าฝืน, ขัดขืน, ล่วงละเมิด

 8. (vt) ล่มจม, ล้มละลาย

 9. (vi) หยุด

 10. (v) หยุดพัก

 11. (vi) เกิดขึ้น

 12. (v) เบรก

 13. (v) เภท

 14. (v) แตก

 15. (vt) แตก, หัก

 16. (v) แตกกัน

 17. (vt) แยก, แหก, แหวก

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Break ช่อง 2 Break ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Break กริยาช่อง 2 Broke กริยาช่อง 3 Broken แปลว่า แตก, หัก หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Bet Break Away Break Down Break For Break In Break Into Break Off Break Out Break Out In Break Out Of Break Through Break Up Breakfast

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Break"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"