กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Blow ช่อง 2 Blow ช่อง 3

คำว่า Blow แปลว่า เป่า ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Blow นี้ก็คือ Blow / Blew / Blown
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เป่า แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Blow: เป่า

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
BlowBlewBlownเป่า

สรุปกริยา 3 ช่อง Blow

Blow ช่อง 2 คือ Blew
Blow ช่อง 3 คือ Blown

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เป่า แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Blow แปลว่า?

Blow มีความหมายว่า:

 1. (v) ชวย

 2. (vi) บาน, ทำให้บาน

 3. (vt) ผลาญ (คำสแลง), ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย

 4. (vt) พลาดโอกาส (คำสแลง)

 5. (v) พัด

 6. (vt) พัด, โชย, รำเพย

 7. (v) พัดผ่าน

 8. (v) พัดพา

 9. (v) พ่น

 10. (vt) ระเบิด, ขาด, ไหม้

 11. (v) รำพาย

 12. (vt) สูดจมูก

 13. (vt) ส่งจูบ

 14. (v) เป่า

 15. (vt) เป่า (เครื่องดนตรี) ให้เกิดเสียง

 16. (vt) เป่า (แก้ว)

 17. (vi) เป่า, เป่าลม, พ่นลม

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Blow ช่อง 2 Blow ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Blow กริยาช่อง 2 Blew กริยาช่อง 3 Blown แปลว่า เป่า หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Back Out Of Bag Out Beg Bet Blow Away Blow Down Blow In Blow Off Blow Out Blow Over Blow Up Burn

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Blow"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"