กริยาช่อง 1

Begin

กริยาช่อง 2 Began

กริยาช่อง 3 Begun

แปลว่า เริ่ม

Begin

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Begin แปลว่า:

  1. เริ่ม, เริ่มต้น

  2. ประเดิม

  3. ขึ้นต้น

  4. เริ่มต้น

  5. เปิดฉาก

  6. ตั้งต้น

  7. ขึ้นต้น, ตั้งต้น

  8. เปิดฉาก

  9. เกิดขึ้น, ก่อตั้ง

 ภาพประกอบ

  • Begin

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Begin คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"