กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Bear ช่อง 2 Bear ช่อง 3

คำว่า Bear แปลว่า ทน, พยุง, ให้กำเนิด ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Bear นี้ก็คือ Bear / Bore / Borne หรือ Bear / Beared / Beared
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ทน, พยุง, ให้กำเนิด แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Bear: ทน, พยุง, ให้กำเนิด

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
BearBoreBorneทน, พยุง, ให้กำเนิด
BearBearedBearedทน, พยุง, ให้กำเนิด

สรุปกริยา 3 ช่อง Bear

Bear ช่อง 2 คือ Bore และ Beared
Bear ช่อง 3 คือ Borne และ Beared

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ทน, พยุง, ให้กำเนิด แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Bear แปลว่า?

Bear มีความหมายว่า:

 1. (vt) จดจำไว้ใน่ใจ, ระลึก

 2. (v) ติด

 3. (vt) ถือ, นำไป

 4. (vt) ทน, อดทน, ทนทาน

 5. (vt) ประพฤติตัว, ปฏิบัติตัว

 6. (v) พกพา

 7. (vt) พยุง, ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม

 8. (vi) มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง, บ่ายหน้า

 9. (vt) รับผิดชอบ

 10. (vt) ส่งผ่าน(ความคิด)

 11. (v) อด

 12. (vt) ให้กำเนิด, คลอดลูก

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Bear ช่อง 2 Bear ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Bear กริยาช่อง 2 Bore กริยาช่อง 3 Borne แปลว่า ทน, พยุง, ให้กำเนิด มีหลายแบบ y หมวด Irregular Verb
 • กริยา 3 ช่อง: Bear ช่อง 2 Bear ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Bear กริยาช่อง 2 Beared กริยาช่อง 3 Beared แปลว่า ทน, พยุง, ให้กำเนิด หมวด Regular Verb มีหลายแบบ y หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Back Out Of Bag Out Bail Out On Bear Down On Bear On Bear Out Bear Up Bear Up Under Bear With Beg Bet Burn

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Bear"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"