กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Awake ช่อง 2 Awake ช่อง 3

คำว่า Awake แปลว่า ตื่น ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Awake นี้ก็คือ Awake / Awoke / Awoken
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ตื่น แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Awake: ตื่น

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
AwakeAwokeAwokenตื่น

สรุปกริยา 3 ช่อง Awake

Awake ช่อง 2 คือ Awoke
Awake ช่อง 3 คือ Awoken

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ตื่น แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Awake แปลว่า?

Awake มีความหมายว่า:

  1. (vt) กระตุ้น, ทำให้ตื่นตัว

  2. (vi) ตื่น

  3. (vi) ตื่นตัว

  4. (v) ปลุก

  5. (vt) ปลุก, ทำให้ตื่น, ปลุก

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Awake ช่อง 2 Awake ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Awake กริยาช่อง 2 Awoke กริยาช่อง 3 Awoken แปลว่า ตื่น หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Aberrate Abhor Abolish Abound Abrogate Abscond Absorb Abstract Abuse Acclimatize Attend Awaken

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Awake"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"