กริยาช่อง 1

Answer

กริยาช่อง 2 Answered

กริยาช่อง 3 Answered

แปลว่า ตอบ (คำถาม), รับ (โทรศัพท์)

Answer

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Answer แปลว่า:

 1. คำขานรับ

 2. เฉลย

 3. คำตอบ

 4. บรรลุจุดประสงค์

 5. สิ่งที่โต้ตอบ, สิ่งที่ตอบสนอง

 6. โต้ตอบ

 7. ตอบ

 8. พิสัช

 9. สนองไข

 10. ตอบสนอง

 11. ตอบสนอง

 12. รับ (โทรศัพท์)

 13. ทำให้บรรลุตามความต้องการ

 14. เฉลยปัญหา

 15. โต้ตอบ

 16. การโต้ตอบ

 17. คำตอบ

 18. รับ (โทรศัพท์)

 19. ขานรับ

 20. ไขปัญหา

 21. วิสัชนา

 22. การตอบคำถาม

 23. ตอบ, ให้คำตอบ

 24. วิสัชนา

 25. คำเฉลย

 26. วิธีแก้ปัญหา

 27. ตอบ, ให้คำตอบ

 28. กล่าวตอบ

 29. คำแก้ต่างในศาล

 30. การตอบข้อสอบ

 31. แก้ตัวในศาล, แก้ต่างในศาล

 ภาพประกอบ

 • Answer

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Answer คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"