ดูตามหมวด ทั้งหมด Irregular Verb
กริยาช่อง 1

Write

กริยาช่อง 2Wrote

กริยาช่อง 3Written

แปลว่าเขียน

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Write แปลว่า:

 1. เขียน, เขียนหนังสือ, จด, จารึก

 2. ลิขิต

 3. ประพันธ์

 4. เขียน

 5. แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง)

 6. จด

 7. แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง)

 8. เขียน, เขียนหนังสือ, จด, จารึก

 9. เรขา

 10. เขียนหนังสือ

ภาพประกอบ

 • Write

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"