กริยาช่อง 1

Take Away

กริยาช่อง 2Took Away

กริยาช่อง 3Taken Away

แปลว่าเอาไป

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Take Away แปลว่า:

  1. อาหารสำเร็จรูป, ร้านอาหารที่ขายอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารที่ห่อกลับบ้านได้

  2. เอาออก, ออกจาก

  3. เชิด

  4. พาไปที่อื่น

  5. ระงับ, ยับยั้ง

  6. ห่ออาหารกลับ, ซื้ออาหารกลับ

  7. เอาออกไป, ย้ายออกไป

  8. ทำให้น้อยลง, หักออก

ภาพประกอบ

  • Take Away

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"