ดูตามหมวด ทั้งหมด Irregular Verb
กริยาช่อง 1

Take

กริยาช่อง 2Took

กริยาช่อง 3Taken

แปลว่านำไป

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Take แปลว่า:

 1. เจ็บป่วย

 2. แอ้ม

 3. โกง

 4. ยึด, เอาไปโดยใช้กำลัง

 5. นำ

 6. เอาไป, เอา

 7. โดยสาร

 8. ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพ

 9. ชนะ, พิชิต

 10. ใช้, ใช้เวลา

 11. เดินทางโดย, โดยสารด้วย

 12. วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ, วัดอุณหภูมิ

 13. เรียน, เรียนรู้

 14. ถือ, จับ

 15. เลือก, ซื้อ, เช่า

 16. การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง, ช่วงตอนของละคร

 17. ต้องการ

 18. นำมา, ได้มา, ได้

 19. ควบคุมตัว

 20. ทำ, ปฏิบัติ, จัดการ

 21. จดบันทึก, จด

 22. เป็นเวลา

 23. ทาน, กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน

 24. พาไป, นำไป

 25. คัดลอก

 26. ได้รับ (ตำแหน่ง), ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ

 27. ยอมรับ, อนุมัติ

 28. เข้าใจ, ตีความ

 29. ร่วมประเวณี

 30. ขึ้นรถ, ลงเรือ

ภาพประกอบ

 • Take

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"