ดูตามหมวด ทั้งหมด Regular Verb
กริยาช่อง 1

Study

กริยาช่อง 2Studied

กริยาช่อง 3Studied

แปลว่าเรียน, ศึกษา

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Study แปลว่า:

 1. ศึกษา, เรียน, เล่าเรียน

 2. ศึกษา

 3. เรียนหนังสือ

 4. การเล่าเรียน

 5. วิเคราะห์, ตรวจสอบ

 6. เรียนรู้

 7. ศึกษา

 8. รายงานการศึกษา, รายงานการค้นคว้า

 9. พิทยาคม

 10. ห้องค้นคว้า, ห้องศึกษาเล่าเรียน, ห้องเขียนหนังสือ

 11. พิจารณา, พินิจพิจารณา

 12. ศึกษา, เรียน, เล่าเรียน

 13. การวิเคราะห์, การตรวจสอบ

 14. การเรียนหนังสือ

 15. การศึกษา, การเล่าเรียน

 16. ศึกษาเล่าเรียน

 17. ร่ำเรียน

ภาพประกอบ

 • Study

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"