ดูตามหมวด ทั้งหมด Irregular Verb
กริยาช่อง 1

Send

กริยาช่อง 2Sent

กริยาช่อง 3Sent

แปลว่าส่ง

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Send แปลว่า:

  1. ส่งข่าว

  2. จัดส่ง

  3. ส่ง

  4. ส่ง, นำส่ง, จัดส่ง

  5. ส่งข่าว, ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง

  6. ปล่อยออก, เปล่งออกมา, ขับออก

  7. ทำให้ปิติยินดี, ทำให้ตื่นเต้น

  8. ส่งข่าว, ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง

ภาพประกอบ

  • Send

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"