ดูตามหมวด ทั้งหมด Irregular Verb
กริยาช่อง 1

Leave

กริยาช่อง 2Left

กริยาช่อง 3Left

แปลว่าออกจาก

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Leave แปลว่า:

 1. ผละ

 2. แรม

 3. ทิ้ง

 4. ละทิ้ง

 5. ตีจาก

 6. ปล่อยเกาะ

 7. แรมรา

 8. สละ

 9. เริดร้าง

 10. ออกเดินทาง

 11. เหลือ, เหลืออยู่, เหลือไว้

 12. การอำลา, การกล่าวลา

 13. การอนุญาต

 14. การลาหยุด, การลาพัก, การลา

 15. ฝากไว้, ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย

 16. ออกจาก, จาก

 17. ทอดทิ้ง, ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง

 18. แตกใบอ่อน

ภาพประกอบ

 • Leave

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"