ดูตามหมวด ทั้งหมด Irregular Verb
กริยาช่อง 1

Have

กริยาช่อง 2Had

กริยาช่อง 3Had

แปลว่ามี

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Have แปลว่า:

 1. คลอด, ให้กำเนิด

 2. จัด, เตรียมการ

 3. กอปร

 4. มี

 5. ทรง

 6. มีแขก, ให้การต้อนรับแขก

 7. ได้รับ, ได้

 8. มี, ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ

 9. รับประทาน, กิน, ทาน

 10. เป็นโรค, ป่วยเป็นโรค

ภาพประกอบ

 • Have

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"