ดูตามหมวด ทั้งหมด Irregular Verb
กริยาช่อง 1

Go

กริยาช่อง 2Went

กริยาช่อง 3Gone

แปลว่าไป

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Go แปลว่า:

 1. หมด, ถูกใช้หมด, หมดอายุ

 2. ไป

 3. บรรลุ

 4. เดินทาง

 5. ฮึย

 6. เจียร

 7. ลาออก

 8. ส่งเสียง

 9. เสด็จพระราชดำเนิน

 10. ผ่านไป (เวลา), ล่วงเลยไป

 11. เลิก, ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น

 12. ไป, ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง

 13. หมากล้อม

ภาพประกอบ

 • Go

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"