ดูตามหมวด ทั้งหมด ไม่ระบุ
กริยาช่อง 1

Cancle

กริยาช่อง 2Cancel ไม่ใช่ Cancle

Posted on by Golfy

แนะนำคำนี้โดย Golfy

ภาพประกอบ

  • Cancle

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"