กริยาช่อง 1

Cancel Out

กริยาช่อง 2 Cancelled Out

กริยาช่อง 3 Cancelled Out

แปลว่า ยกเลิก

Cancel Out

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Cancel Out แปลว่า:

  1. พอๆ กับ, ทำให้สมดุลกับ

  2. หักลบหนี้สิน, หายกัน, สมดุลกัน (เรื่องเงินหรือหนี้สิน)

ภาพประกอบ

  • Cancel Out

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Cancel Out คืออะไร?"

กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความยอดนิยม

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"