ดูตามหมวด ทั้งหมด Irregular Verb
กริยาช่อง 1

Buy

กริยาช่อง 2Bought

กริยาช่อง 3Bought

แปลว่าซื้อ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Buy แปลว่า:

  1. ซื้อ

  2. ซื้อ

  3. ซื้อหา

  4. การซื้อ, การต่อรอง, การแลกเปลี่ยน

  5. จับจ่าย

  6. จับจ่ายใช้สอย

ภาพประกอบ

  • Buy

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"