ดูตามหมวด ทั้งหมด Irregular Verb
กริยาช่อง 1

Be

กริยาช่อง 2Was, Were

กริยาช่อง 3Been

แปลว่าเป็น,อยู่,คือ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Be แปลว่า:

  1. คือ

  2. ใกล้, แสดงตำแหน่ง

  3. หมายถึง

  4. อยู่, เป็น, คือ

  5. เป็น

  6. ตลอด, ทั้งหมด, เต็มไปด้วย, ทั่วถึง

ภาพประกอบ

  • Be

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"