กริยาช่อง 1

Cancel

กริยาช่อง 2Cancelled

กริยาช่อง 3Cancelled

แปลว่ายกเลิก

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Cancel แปลว่า:

 1. บอกเลิก

 2. ฆ่า

 3. ล้ม

 4. พับ

 5. ยกเลิก

 6. ยกเลิก

 7. ล้ม

 8. ล้ม

 9. การยกเลิก

 10. ยกเลิก

 11. พับไป

 12. ลบทิ้ง, ตัดทิ้ง

ภาพประกอบ

 • Cancel

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"