"Take" อยู่ในกลุ่ม irregular verb

Take เป็นคำศัพท์ในกลุ่มประเภท irregular verb มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง


กริยาช่อง 1

Take

กริยาช่อง 2 Took

กริยาช่อง 3 Taken

แปลว่า นำไป

Take

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Take แปลว่า:

 1. เจ็บป่วย

 2. แอ้ม

 3. โกง

 4. ยึด, เอาไปโดยใช้กำลัง

 5. นำ

 6. เอาไป, เอา

 7. โดยสาร

 8. ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพ

 9. ชนะ, พิชิต

 10. ใช้, ใช้เวลา

 11. เดินทางโดย, โดยสารด้วย

 12. วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ, วัดอุณหภูมิ

 13. ถือ, จับ

 14. เรียน, เรียนรู้

 15. ต้องการ

 16. การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง, ช่วงตอนของละคร

 17. เลือก, ซื้อ, เช่า

 18. นำมา, ได้มา, ได้

 19. ควบคุมตัว

 20. ทำ, ปฏิบัติ, จัดการ

 21. เป็นเวลา

 22. จดบันทึก, จด

 23. ได้รับ (ตำแหน่ง), ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ

 24. ทาน, กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน

 25. พาไป, นำไป

 26. คัดลอก

 27. ยอมรับ, อนุมัติ

 28. เข้าใจ, ตีความ

 29. ร่วมประเวณี

 30. ขึ้นรถ, ลงเรือ

ภาพประกอบ

 • Take

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "Take มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท irregular verb"

กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความยอดนิยม

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"