กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Take Aside ช่อง 2 Take Aside ช่อง 3

คำว่า Take Aside แปลว่า พากัน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Take Aside นี้ก็คือ Take Aside / Took Aside / Taken Aside
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า พากัน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Take Aside: พากัน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Take AsideTook AsideTaken Asideพากัน

สรุปกริยา 3 ช่อง Take Aside

Take Aside ช่อง 2 คือ Took Aside
Take Aside ช่อง 3 คือ Taken Aside

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า พากัน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • Take Aside มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท Irregular Verb, กริยาช่อง 1 Take Aside กริยาช่อง 2 Took Aside กริยาช่อง 3 Taken Aside แปลว่า พากัน หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Set Aside Take Take Aback Take After Take Down Take It Take It Out On Take It Upon Yourself Take Off Take On Take Through Take To Take Up Travel

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Take Aside"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"